MENU
Pembuangan Sampah dan Sisa Pepejal
  a) Tong dan bekas sampah, cukup bilangan tidak tembus  menggunakan beg-beg plastik hitam untuk mengumpulkan sampah dan sisa-sisa makanan.
  b) Mengadakan kawalan dan pembasmian tikus, serangga seperti lipas, lalat dan lain-lain seperti memasang perangkap, racun, semburan dan lampu ultra ungu.
  c) Semua bahan masak mudah rosak seperti makanan sejuk/beku seperti daging, ikan, ayam dan lain-lain hendaklah disimpan dalam peti sejuk yang sesuai serta berasingan dari ruang membuat air batu untuk minuman sejuk.
     
Kawalan Pencemaran Alam Sekitar
  a) Semua pelesen diwajibkan memasang perangkap minyam (grease trap) untuk memerangkap minyak dan sisa-sisa makanan dan air kumbahan hendaklah dialirkan ke 'main sewer'.
  b) Penyelenggaraan perangkap minyak hendaklah di laksanakan oleh peniaga setiap dua (2) hari sekali.
     
Lain-lain
  a) Kain yang digunakan untuk meja tidak boleh sama sekali digunakan untuk mengesat pinggan mangkuk dan lain-lain alatan.
  b) Papan tanda "TIDAK DIBENARKAN BERLUDAH' dan "JAGA KEBERSIHAN" dan " DILARANG MEROKOK" hendaklah dipamerkan yang mudah dilihat.
  c) Kedai Makan kategori II tidak boleh menual/digunakan untuk minuman keras.
  d) Tidak dibenarkan menjalankan kerja-kerja menyalai dan memanggang daging kginzir ditempat terbuka.
  e) Tidak dibenarkan menjalankan atau mengadakan aktiviti hiburan seperti karaoke, nyanyian dan muzik.
  f) Kenyataan tanda "HALAL' hendaklah mendapat kebenaran bertulis dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor.