Profil Datuk Bandar Profil Datuk Bandar

 
Nama : Tuan Haji Ismail bin Karim
Jawatan : Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru
Kelulusan : Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (UKM), Diploma Pendidikan (UKM).
Jabatan Pernah Bertugas :
 
Bil Gelaran Jawatan Pejabat / Jabatan Tempoh
1 Penolong Pemungut Hasil Tanah (Pendaftaran) Pejabat Tanah Johor Bahru 05.01.1982 - 31.10.1985
2 Penolong Pemungut Hasil Tanah (Kuatkuasa & Rancangan) Pejabat Tanah Johor Bahru 01.11.1985 - 31.12.1986
3 Penolong Pentabir Tanah Pejabat Tanah Segamat 01.01.1987 - 31.12.1991
4 Setiausaha Majlis Daerah Segamat Selatan, Labis. 01.01.1992 - 31.10.1996
5 Ketua Penolong Pengarah Majlis Bandaraya Johor Bahru 01.01.1996 - 30.04.1998
6 Ketua Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor 01.05.1998 - 31.12.2000
7 Ketua Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Johor Bahru 01.01.2001 - 31.06.2001
8 Ketua Penolong Setiausaha Pejabat Setiausaha Kerajaan Cawangan Pentadbiran 01.07.2001 - 31.05.2004
9 Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama (Pentadbiran dan Kewangan) 01.06.2004 - 31.06.2006
10 Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Johor 01.07.2004 - 31.01.2006
11 Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kulai 01.02.2006 - 31.08.2009
12 Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kota Tinggi 01.09.2009 - 03.06.2013
13 Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru 04.06.2013 - Kini