Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

Fungsi Jabatan Penilaian

 

1. Membuat penilaian bagi maksud kadaran ke atas semua pegangan dalam kawasan pentadbiran Majlis.

 

2. Menyelaras pengeluaran notis yang berkaitan dengan Cukai Harta.

 

3. Menyimpan semua rekod yang berkaitan dengan penilaian dan cukai.

 

4. Membuat penilaian bagi maksud insuran ke atas bangunan-bangunan milik Majlis.

 

5. Menguruskan permohonan projek-projek penswastaan.

 

6. Pengurusan Kompleks Sukan, Dewan Serbaguna/Dewan Raya, pasar awam, medan selera serta tanah-tanah rizab milik Majlis.