Jabatan Pelesenan & Penjaja Jabatan Pelesenan & Penjaja

21.Memberi khidmat nasihat kepada peniaga-peniaga selaras dengan visi Majlis.
22.Menjalankan pemeriksaan premis perniagaan yang berlesen dan tidak berlesen.
23.Menjalankan operasi bersepadu.
24.Pengisian Gerai dan Pasar Malam.
25.Pengeluaran Lesen Gerai dan Pasar.
26.Pengeluaran Lesen Sementara seperti buah-buahan bermusim, promosi perayaan, 'take away', gerai tepi jalan, Pasar Pagi.
27.Pengurusan Harta Majlis seperti Pasar Awam, Medan Selera, Gerai Sementara, Pusat Penjaja dan Pejabat.
28.Pengurusan Hasil seperti pengeluaran lesen baru, pembaharuan lesen, pembatalan lesen dan rayuan semula lesen.
29.Pengurusan sewaan seperti penetapan kadar sewa/tapak, pemungutan sewaan ruang niaga dalam premis, pemungutan sewaan ruang tapak di kawasan lapang, petak letak kereta dan tempat awam lain.
30.Hasil-hasil lain seperti permit khemah perniagaan sementara, jualan apron, jualan borang lesen, jualan Patil Lesen dan pemungutan bayaran air.
31.Penguatkuasaan seperti membuat pemantauan dan pengawalan peniaga tanpa lesen, tamat tempoh lesen, bayaran sewa tertunggak, pematuhan syarat-syarat lesen dan penyewaan, penggretan makanan.
32.Menguruskan tindakan pemeriksaan premis, amaran lisan, pengeluaran notis, denda/kompaun, sitaan, pengalihan barang/peralatan jualan dan tindakan mahkamah mengikut panduan Penguatkuasaan seperti Akta Kerajaan Tempatan 171, UUK Penjaja (MPJB) 1981, UUK Pasar-Pasar (MPJB) 1981, UUK Pasar Malam/sehari 2004, UUK Pengendalian Makanan 1983, dasar-dasar Pelesenan penjaja, Arahan Pekeliling.
33.Pengurusan dan pengemaskinian Maklumat/data melalui buku daftar/komputer.
34.Pengurusan dan pengawalan fail.
35.Pelaksanaan Program Pembangunan Keusahawaan Peniaga.
36.Pemantauan Penyertaan Bumiputera dalam Dasar Ekonomi Baru.
37.Penyediaan ruang-ruang niaga.
38.Penyedian Pelan Induk Ruang-Ruang Niaga seperti pembinaan Pasar, pembinaan Gerai, kawasan Pasar Malam, Kawasan Pasar Pagi dan Kawasan Penjaja Sementara.
39.Penyediaan Bajet Pembangunan.

 

Halaman: 1  2