Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Fungsi Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

1. Menganjurkan dan menyelaras aktiviti- aktiviti keagamaan, sosial, kebudayaan, kesenian, sukan, rekreasi dan pelancongan untuk warga kota Johor Bahru dan warga Majlis.

2. Memperkenalkan dan memasarkan aktiviti- aktiviti Majlis sebagai sebuah institusi yang lebih dikenali, difahami dan dihormati oleh masyarakat setempat.

3. Memberikan perkhidmatan-perkhidmatan perpustakaan untuk warga kota Johor Bahru.

4. Menganjurkan dan menyelaraskan aktiviti- aktiviti sosial termasuk aktiviti-aktiviti di bawah Local Agenda 21.

5. Mengurus dan menyelaras persembahan- persembahan orkestra bandaraya Johor Bahru.

6. Menguruskan program gerak tumpu.