Piagam Pelanggan Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

Sistem perkhidmatan pelanggan MBJB sentiasa memberikan layanan mesra dan perkhidmatan terbaik semasa berurusan dengan anda melalui:

 

1.

Memastikan maklumbalas akan diberikan tidak melebihi tiga (3) hari bagi aduan melalui khidmat pesanan ringkas (sms) dan tidak melebihi 14 hari bagi aduan secara bertulis.

 

2.

Layanan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya 20 minit pada waktu biasa dan 60 minit pada waktu puncak.

 

3.

Memastikan lesen perniagaan dan iklan:-

 

 

3.1     

Jenis tidak berisiko tinggi akan diberikan keputusan dalam tempoh sembilan (9) jam waktu bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

 

 

 

3.2     

Jenis berisiko tinggi akan diberi keputusan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

4.

Memastikan semua permohonan pelan pemajuan diberi keputusan selewat-lewatnya 38 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima iaitu:-

 

 

 

 •  

Kebenaran Merancang;

 

 

 •  

Pelan Nama Jalan, Bangunan & Taman;

 

 

 •  

Pelan Iklan Luar;

 

 

 •  

Pelan Kelulusan Sementara;

 

 

 •  

Pelan Permit Sementara (rumah contoh,pejabat jualan dan lain-lain aktiviti yang berbentuk sementara);

 

 

 •  

Pelan Struktur Sistem Pemancar.

 

5.

Memastikan semua permohonan Pelan Bangunan diberi keputusan selewat-lewatnya 28 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

6.

Memastikan semua permohonan pelan pemajuan di bawah penurunan kuasa kepada Ketua Jabatan diberi keputusan rasmi selewat-lewatnya 50 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima iaitu:-

 

 

 

 •  

Pelan Kerjatanah;

 

 

 •  

Pelan Jalan & Perparitan;

 

 

 •  

Pelan Saliran;

 

 

 •  

Pelan Lampu Jalan & Lampu Isyarat;

 

 

 •  

Pelan Landskap;

 

 

 •  

Pelan Permit Sementara (pejabat tapak, rumah pekerja di tapak pembinaan, papan hadang, papan tanda projek dan lain-lain komponen sementara di tapak pembinaan)

 

 

 •  

Pelan Ubahan Tambahan.

 

 

 

 

7.

Memastikan semua tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan yang lengkap diterima oleh Jabatan.

 

8.

Memastikan permohonan bantahan cukai harta yang layak diberi keputusan dalam tempoh dua belas (12) minggu dari tarikh permohonan diterima oleh Jabatan.

 

9.

Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) minggu selepas bermulanya setiap penggal.

 

10.

Memastikan perkhidmatan kawalan wabak denggi kepada warga kota melalui aktiviti semburan kabus diambil tindakan 72 jam setelah menerima arahan.

 

 

11.

Memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan sukan dilaksanakan dua (2) kali sebulan dalam kawasan zon Ahli Majlis dengan kerjasama Jawatankuasa Penduduk, badan bukan kerajaan dan pihak swasta.