Pengurusan Cukai Harta Pengurusan Cukai Harta

[Pusat OSC] [Pengawalan Pembangunan] [Pengawalan Perniagaan] [Pengurusan Cukai] [Pengurusan Pembersihan] [Mahkamah Bandaraya] [Pengurusan Saliran] [Infrastruktur] [Kemudahan Awam] [Perkhidmatan Kaunter] [Kiosk Bayaran] [Maklumat GIS] [Sistem CCTV] [Klinik Bergerak 1Malaysia] [Broshur Cukai Harta]

 

 Apa itu Cukai Harta?
 
Cukai Harta ialah bayaran yang dikenakan ke atas semua pegangan bercukai yang terdiri daripada jenis perumahan, perdagangan, perusahaan atau pertanian yang berada di dalam kawasan pentadbiran Majiis Bandaraya Johor Bahru. Amaun Cukai Harta dikira berdasarkan kadar peratus daripada nilai tambah sesuatu pegangan. Kadar peratus yang ditetapkan bagi setiap jenis pegangan berkuatkuasa mulai 01-01-2014 adalah seperti berikut :

 

Jenis Pegangan
Kadar Cukai
   
Perumahan
0.12%
Rizab Melayu
0.04%
Perdagangan
0.27%
Perindustrian
0.30%
Pertanian
0.07%
Kg Senibong
0.07%
Perumahan Kos Rendah 0.11%

 

Contoh pengiraan bagi menentukan bayaran Cukai Harta :

 

Nilai Tambah
: RM120,000    
Jenis Pegangan
:
A - Perumahan
   
Kadar Cukai
:
0.12%
   
Jumlah Bayaran Cukai Harta
:
RM120,000 x 0.12%
=
RM144.00 setahun

Halaman: 1  2  3  4  5  6