MENU
Apakah yang terjadi sekiranya mempunyai tunggakan cukai harta ?

Notis berdenda akan dikeluarkan kepada pemilik harta yang tidak menjelaskan cukai harta mengikut masa yang ditetapkan. Tempoh masa yang tidak dikenakan notis berdenda adalah bulan Januari sehingga pertengahan bulan Mac bagi penggal pertama, penggal kedua pula adalah dari bulan Julai sehingga pertengahan bulan September. Denda yang dikenakan sebagaimana berikut :

RM 50.00 dan kurang RM   2.00
RM 50.01 - RM 500.00 RM   4.00
RM 500.1 - RM 1000.00 RM 10.00
RM 1000.01 dan lebih RM 15.00
 • Sekiranya pemilik masih gagal menjelaskan tunggakan cukai harta, operasi sitaan harta alih akan dijalankan di kawasan-kawasan terpilih.
   
 • Selain dari operasi sitaan, tindakan kaveat (menghalang apa-apa transaksi dari berlaku ke atas pegangan-pegangan terpilih . Tindakan ini bagi memastikan tiada tunggakan setelah pindahmilik berlaku.
   
 • Permohonan bayaran ansuran bagi tunggakan cukai harta yang tinggi juga diterima. Kelulusan adalah mengikut budibicara pihak Majlis.

Program Cabutan Bertuah Cukai Harta

Bermula dari tahun 2013, Jabatan ini menjalankan program cabutan bertuah bagi pembayar-pembayar cukai. Penyertaan cabutan bertuah cukai harta akan ditutup pada 31/08/2015. Perlantikan adalah secara automatik dengan syarat-syarat yang dikenakan iiatu :

 • Warganegara Malaysia
 • Maklumat Pemilik Lengkap
 • Jelas Tunggakan Cukai Harta pada atau sebelum 31/08/2015
 • Pemilikan individu sahaja yang layak.

Pelbagai hadiah menarik disediakan antaranya ialah sebuah Proton Iriz, Vespa Pioggio dan banyak lagi. Pemenang-pemenang akan diumumkan pada bulan Oktober 2015.