MENU
2014
PENGIKTIRAFAN
*    PENSIJILAN KEDUA AMALAN PERSEKITARAN BERKUALITI MS ISO 9001: 2008 SIRIM QAS INTERNASIONAL

 

2013
PENGIKTIRAFAN
*    ANUGERAH INOVASI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (AIPBT) KEMENTERIAN KESJATERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
*    PENSIJILAN KEDUA SISTEM PENGURUSAN BERKUALITI MS ISO 9001: 2008 SIRIM QAS INTERNASIONAL
*    PENARAFAN LAMAN WEB LIMA (5) BINTANG DALAM MALAYSIAN GOVERNMENT PORTAL AND WEBSITES ASSESSMENT (MGPWA) 2013