MENU

PENGUMUMAN :
PERLANJUTAN TEMPOH BAYARAN CUKAI HARTA BAGI PENGGAL 1/2017 SEHINGGA 31 MAC 2017


TEMPOH BAYARAN CUKAI HARTA 
PENGGAL 1/2017 DILANJUTKAN
SEHINGGA 31 MAC 2017.
DENDA LEWAT
BOLEH DIKENAKAN KEPADA PEMILIK
YANG TIDAK MENJELASKAN BAYARAN
SEBELUM 1 APRIL 2017.