MENU

PENGUMUMAN :  


Mesyuarat Kesihatan dan Pelesenan Bil 128/2016 yang telah bersidang pada 21/12/2016 telah membuat ketetapan bahawa penguatkuasaan larangan penggunaan polisterine tidak terbiodegradasi akan dilaksanakan secara menyeluruh di kawasan MBJB bermula pada 1 Januari 2018.

Sebagai langkah awal larangan  penggunaan polisterine di Gerai-gerai Majlis di kawasan MBJB dan di majlis-majlis rasmi MBJB akan mula dikuatkuasakan bermula pada 1 Januari 2017. 

flyerspolistirena