MENU
Senarai Prosedur Kualiti

 

PENGAWALAN BANGUNAN
Bil. Tajuk Rujukan Penyelia Dokumen
1.  Kelulusan Kebenaran Merancang PK(P)-MBJB(B)-01 Pengarah Perancangan
2.  Kelulusan Pelan Bangunan PK(P)-MBJB(B)-02 Pengarah Bangunan
3.  Perakuan Dan Sokongan Pelan Infrastruktur PK(P)-MBJB(B)-03 Pengarah Kejuruteraan
4.  Tindakan Penguatkuasaan Perancangan PK(P)-MBJB(B)-04 Pengarah Perancangan
5.  Tindakan Penguatkuasaan Binaan Tanpa Kelulusan PK(P)-MBJB(B)-05 Pengarah Bangunan
6.  Tindakan Auditan Teknikal Kerja-kerja Pelan Infrastruktur PK(P)-MBJB(B)-06 Pengarah Kejuruteraan
PENGURUSAN CUKAI HARTA
Bil. Tajuk Rujukan Penyedia Dokumen
1.  Penilaian Am Semula Bagi Penyediaan Senarai Nilaian PK(P)-MBJB(C)-01 Pengarah Penilaian
2.  Pindaan Kepada Senarai Nilaian PK(P)-MBJB(C)-02 Pengarah Penilaian
3.  Pengendalian Bantahan Terhadap Penilaian PK(P)-MBJB(C)-03 Pengarah Penilaian
4.  Pengeluaran Bil dan Penerimaan Bayaran Cukai Harta PK(P)-MBJB(C)-04 Pengarah Kewangan
5.  Tuntutan Tunggakan Cukai Harta PK(P)-MBJB(C)-05 Pengarah Kewangan
PENGAWALAN PERNIAGAAN
Bil. Tajuk Rujukan Penyelia Dokumen
1.  Pengeluaran lesen premis perniagaan dan iklan PK(P)-MBJB(L)-01 Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan
2.  Pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklan PK(P)-MBJB(L)-02 Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan
3.  Pembatalan lesen premis perniagaan dan iklan PK(P)-MBJB(L)-03 Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan
4.  Permohonan rayuan lesen premis PK(P)-MBJB(L)-04 Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan
5.  Pengeluaran lesen baru untuk penjaja bagi kelulusan jawatankuasa pelesenan PK(P)-MBJB(L)-05 Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan