MENU

VISI
Peneraju Transformasi Penggunaan ICT Secara Menyeluruh
Di dalam Penyampaian Perkhidmatan MBJB

MISI

Memperkasa Perkhidmatan dan Pembudayaan ICT Bagi Mempertingkatkan Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Dan Perkongsian Maklumat Secara Inovatif

FUNGSI

 • Memastikan semua sistem-sistem aplikasi dapat beroperasi dengan lancar dan memenuhi kehendak pengguna.
   
 • Memastikan perkakasan berada di dalam keadaan boleh digunapakai oleh semua kakitangan dengan melaksanakan penyelenggaraan yang berkesan.
   
 • Memberikan perkhidmatan ICT terbaik bagi membantu perlaksanaan operasi Majlis Bandaraya Johor Bahru.
   
 • Memastikan tahap kemahiran dan pengetahuan kakitangan ICT sentiasa seiring dengan perkembangan teknologi semasa.
   
 • Memastikan semua kakitangan MBJB terutamanya diperingkat pentadbiran dan pengurusan mahir dan fasih dalam penggunaan IT.