MENU

Bahagian Sumber Manusia Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pengurusan Organisasi merupakan satu bahagian yang amat penting dan bertanggungjawab dalam mengurus segala perkara mengenai kebajikan anggota dan ditadbir oleh seorang Pegawai Tadbir Gred N44 dengan gelaran Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan (Sumber Manusia).

Bahagian Sumber Manusia dalam melicinkan jentera pentadbirannya telah dibahagikan kepada empat (4) fungsi yang utama iaitu:-

 • Unit Integriti, Perkhidmatan dan HRMIS
 • Unit Perjawatan
 • Unit Tatatertib
 • Unit Latihan dan Peperiksaan

FUNGSI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan anggota baru, pertukaran dan penempatan anggota Majlis.
 • Permohonan tambahan jawatan, pengwujudan dan kenaikan taraf.
 • Menguruskan peperiksaan jabatan untuk semua pegawai dan anggota.
 • Merancang keperluan latihan, kursus untuk pegawai dan anggota.
 • Mengurus pergerakan gaji tahunan untuk semua peringkat anggota.
 • Mengurus semua jenis cuti.
 • Mengurus permohonan pinjaman perumahan, kenderaan, tambang haji, elaun kilometer, basikal dan tuntutan insurans pampasan pekerja.
 • Mengurus pengesahan dalam jawatan, pemberian taraf pekerja berpencen, pemangkuan kerja dan tanggungan kerja.
 • Mengurus kenaikan pangkat dan tindakan tatatertib.
 • Mengurus semua jenis persaraan untuk semua peringkat anggota.
 • Mengurus soal-soal kebajikan pekerja yang berkaitan dengan perkhidmatan.