MENU

FUNGSI UTAMA JABATAN PELESENAN

 • Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Pengeluararan Lesen Billboard/Sepanduk/Bunting
 • Pengeluaran Lesen Sementara
 • Pengeluaran Lesen Anjing
 • Pembatalan Lesen bagi Perniagaan yang telah berhenti berniaga atau peniaga yang melanggar syarat-syarat lesen
 • Pembaharuan Lesen Tahunan
 • Memberi ulasan dansegi pelesenan kepada Jabatan kerajaan yang berkaitan
 • Membuat kajian dan mengesyorkan dasar-dasar pelesenan kepada Majlis
 • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan untuk memastikan segala keperluan undang-undang dan peraturan pelesenan dipatuhi oleh peniaga
 • Membantu agensi-agensi dan Hal Ehwal Pengguna serta Pejabat Daerah
 • Menyimpan rekod dan data dari segi pelesenan Majlis bagi tujuan kajian dan pembangunan

AKTIVITI BAHAGIAN PELESENAN

 • Mengeluarkan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Mengeluarkan Lesen Sementara untuk Lesen Sementara ruang legar di Kompleks membeli belah dan lesen sementara hadapan kedai
 • Mengeluarkan permit Lesen Sementara  Kawasan lapang untuk kedai makan
 • Mengeluarkan notis pembaharuan Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan kompaun untuk peniaga tanpa lesen dan peniaga yang lewat membayar Lesen Premis Perniagaan
 • Mengeluarkan saman kepada peniaga tanpa lesen dan melanggar peraturan undang-undang kecil
 • Memproses pembaharuan Lesen Premis Perniagaan untuk kelulusan Jawatankuasa Pelesenan
 • Memproses tukar pemilik/tambah aktiviti /tambah premis/pembatalan/rayuan semula Lesen Premis Perniagaan dan Iklan
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Lesen Premis Perniagaan
 • Mengawal perniagaan yang beroperasi dalan kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru   

AKTIVITI UNIT IKLAN

 • Memproses permohonan lesen mendirikan papanIklan jenis Billboard & Unipole
 • Memproses lesen gegantung/sepanduk
 • Menguruskan kutipan hasil Unit Iklan
 • Menguruskan kerja-kerja meroboh papan Iklan